Lidový dům v Polné

CANTATE DOMINO POLNÁ

„Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce
a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci
ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“ (Ef 5,20)
CANTATE DOMINO POLNÁ je přehlídka dětských a mládežnických křesťanských
pěveckých a hudebních souborů, která má již více než 20letou tradici.

Akce se koná:

Každoročně na podzim v sobotu. Akde má již více než 20letou tradici!

Přihlásit se mohou:

Sbory, které zpěvem a hudbou oslavují našeho Pána Ježíše Krista.
Naše CANTATE je přátelským setkáním křesťanských souborů či schol, proto k nám přijeďte předávat RADOST!

Kontakt pro zájemce:

Daniela Nevolová
e-mail: d.nevolova@centrum.cz

Pořádá Římskokatolická farnost Polná a Lidový dům v Polné, spolek.

CANTATE DOMINO 2018

CANTATE DOMINO 2018

Fotografie dostanou účastníci na flashce.

V sobotu 3. listopadu se konal 28. ročník přehlídky dětských a mládežnických křesťanských hudebních souborů Cantate Domino. Samotný název vystihuje program přehlídky, neboť „Cantate Domino“ znamená „zpívejme Pánu“.

Letos přehlídka proběhla v komornějším duchu, zúčastnily se 4 soubory z našeho regionu: nejprve místní dětská schola Vlaštovky, dále Kamarádi ze sousedního Ždírce, poté Sbor Kolpingovy rodiny z Měřína a Pěvecká skupina Měřín. Nakonec vystoupil sólový kytarista a písničkář pan Pavel Lutner z Havlíčkova Brodu.

Ještě před hudebním vystoupením všech účinkujících zazněla kromě jiných také řeč předsedy krajské organizace KDU-ČSL MUDr. Víta Kaňkovského, který zavzpomínal na to, jak v 90. letech sám několikrát na Cantate Domino vystupoval. Po celé odpoledne tedy zněly sálem Lidového domu písně k oslavě Pána. Všichni účinkující předvedli pěkné výkony plné nadšení a atmosféra v sále byla příjemná. V závěru při vystoupení pana Pavla Lutnera se někteří dokonce nechali „strhnout“ i k tanci.

Jsme rádi, že se i tento ročník podařilo uskutečnit a děkujeme jednak všem vystupujícím, ale i všem, kteří k organizaci přehlídky přispěli. Budeme rádi, když se i nadále bude v tradici přehlídky pokračovat a stále bude dostatek vystupujících i posluchačů.

Přeji, ať dokážeme na každém dnu vidět něco pěkného a děkovat a chválit za to Pána slovem, skutkem nebo třeba i zpěvem.

Daniela Nevolová

CANTATE DOMINO 2017

Fotogalerie

V sobotu 4. listopadu se v Polné konal 27. ročník přehlídky dětských a mládežnických křesťanských souborů Cantate Domino, tedy „zpívejme Pánu“. Přehlídka proběhla opět pod záštitou předsedy krajské organizace KDU-ČSL Kraje Vysočina MUDr. Víta Kaňkovského a Rady města Polná.

Letos se zúčastnilo celkem 8 souborů: skupina dětí a maminek ze sousedního Ždírce s názvem Kamarádi, dětská schola Vlaštovky z Polné, Malá schola sv. Prokopa ze Žďáru nad Sázavou, dále Pěvecká skupina Měřín, mládežnická schola Calandrella z Nížkova a nakonec celkem tři soubory z Radostína nad Oslavou (scholička pro nejmenší, dětský sbor a mládežnická schola Nathanael).

Všechny soubory v průběhu odpoledne s nadšením předvedly pěkné výkony k oslavě Pána. Potěšilo nás, že sál Lidového domu byl plný dětí, mladých i starších a atmosféra byla pro všechny – věřím – příjemná. Budeme rádi, když i nadále bude dostatek souborů, které se budou s radostí účastnit, a stále budou posluchači, kteří budou rádi poslouchat.

V neposlední řadě také patří dík všem vystupujícím i všem, kteří se na organizaci Cantate Domino podíleli.

Přeji, ať máme každý den chuť Pána chválit a být mu vděční za všechna požehnání, kterých se nám od něj neustále dostává!

Daniela Nevolová

CANTATE DOMINO 2016

Fotogalerie

V sobotu 15. října se konal 26. ročník Cantate Domino v Polné, jenž je našim a nejen našim farníkům jistě dobře znám jakožto přehlídka dětských a mládežnických křesťanských souborů. Samotný název vystihuje program přehlídky, neboť „Cantate Domino“ znamená „zpívejme Pánu“.

Letos se zúčastnilo celkem 5 souborů. Malou zajímavostí je, že všechny soubory vystupovaly na Cantate poprvé: dětská schola Vlaštovky z Polné, Malá schola sv. Prokopa ze Žďáru nad Sázavou, dále Rodinky z Polné (uskupení rodičů a dětí), mládežnická schola Ovečky z Přibyslavi a nakonec Vesmírná Kapela, neboli VeKa, z Diecézního centra života mládeže Vesmír v Deštném v Orlických horách.

Po celé odpoledne tedy zněly sálem Lidového domu písně k oslavě Pána. Všechny soubory předvedly pěkné výkony plné nadšení a atmosféra v sále byla – věřím – pro všechny posluchače příjemná. Jsme vděční, že se i tento ročník podařilo uskutečnit. Budeme rádi, když se také v budoucnu bude v tradici přehlídky pokračovat a stále budou soubory, které se budou s chutí účastnit, a stále budou posluchači, kteří budou s chutí poslouchat.

V neposlední řadě také patří dík všem vystupujícím i všem, kteří se na organizaci Cantate Domino podíleli.

Přeji, ať máme každý den chuť Pána chválit a být mu vděční za všechno bohatství, které od něj máme!

Daniela Nevolová

CANTATE DOMINO 2015

Fotogalerie:

TIP: Pro zobrazení na celou obrazovku stiskněte ve fotogalerii klávesu F11.


V sobotu 24. října probíhalo v Lidovém domě opět CANTATE DOMINO POLNÁ - přehlídka křesťanských mládežnických a dětských pěveckých souborů, a to již tradičně pod záštitou předsedy krajské organizace KDU-ČSL Kraje Vysočiny a Rady města Polná. Letos účinkovaly 4 soubory, 2 z nich byly na CANTATE poprvé, a sice: Schola z farnosti Brtnice a Schola od Matky Boží z Jihlavy. Již podruhé, a byli jsme tomu velmi rádi, vystupovala BrKa z Brzkova a řadu let nám zůstává věrný Pěvecký soubor Kolpingovy rodiny z Měřína. Zpestřením letošního programu byly improvizované scénky inspirované důležitými okamžiky v dějinách naší spásy, které pod vedením režiséra P. Nováka sehráli vybraní z řad účinkujících.

Letošní CANTATE bylo jubilejní, neboť na jaře uplynulo 25 let od konání první přehlídky v Polné. Tehdy i po řadu dalších let probíhalo CANTATE ve „větším stylu“, za účasti velkého počtu účinkujících, proto se konalo v sále polenského zámku. V porovnání s tím byla letošní přehlídka komorním setkáním, ale věřím, že to neubralo na její opravdovosti, že ti, kteří přijeli na CANTATE DOMINO POLNÁ 2015 hrát a zpívat, chtěli chválit a děkovat Pánu z celého srdce. A my, posluchači, s nimi.

A OPRAVDOVOST, odvahu k ní, přeji Vám všem a sobě také z celého srdce! Já jsem slabým křesťanem, často selhávajícím, ale důvěřuji Pánu Ježíši, že právě nalomenou třtinu nedolomí. Nebojte se, říká Pán, a já se tak často bojím! Ale Jeho slovo platí i přes naše strachy: NEBOJTE SE!

Markéta Lexová


CANTATE DOMINO 2014

Fotogalerie

V sobotu 18. října probíhalo v Lidovém domě opět CANTATE DOMINO POLNÁ - přehlídka křesťanských mládežnických a dětských pěveckých souborů, a to již tradičně pod záštitou předsedy krajské organizace KDU-ČSL Kraje Vysočiny a Rady města Polná. Účinkovalo 7 souborů: Schola farnosti sv. Prokopa ze Žďáru nad Sázavou, Labyrint z Třeště, 2 pěvecké soubory z Měřína, Nathanael z farnosti Radostín nad Oslavou, BrKa z Brzkova a polenské Duhovky. Myslím, že se na přehlídce vytvořila pěkná, uvolněná atmosféra, příhodná i pro malé zpěvačky, které vystupovaly poprvé na jevišti, a šlo jim to!

Na přehlídce zněly písně ke cti a slávě Boží a tak by měly vypadat i naše skutky všedního dne. Přijměme opravdově Boha do srdce jako kamaráda a rádce a získáme nejskvělejšího pomocníka pro řešení našich těžkostí a problémů! Samozřejmě to není jednoduché, vyžaduje to od nás upřímnost a skutečné odhodlání na sobě pracovat, nespokojovat se se svými selháními, ale znovu a znovu s nimi - se sebou - bojovat. Mysleme jeden na druhého a pomáhejme si a dáme svému životu ten správný směr!

Jménem pořadatele přehlídky, spolku Lidový dům v Polné, děkuji panu starostovi Jindřichu Skočdopolovi za finanční podporu města Polná a panu Ing. Jaromíru Kalinovi, předsedovi krajské organizace KDU-ČSL Kraje Vysočiny, za sponzorský dar.

Markéta Lexová

CANTATE DOMINO 2013

„RADOST je IN“

Fotogalerie

V sobotu 19. října probíhalo v Lidovém domě opět CANTATE DOMINO - přehlídka křesťanských mládežnických a dětských pěveckých souborů, a to již tradičně pod záštitou předsedy krajské organizace KDU-ČSL Kraje Vysočiny a Rady města Polná. Účinkovalo 5 souborů: Plamínek z farnosti Zhoř, schola farnosti Jamné, Nathanael z farnosti Radostín nad Oslavou, Liberi Dei z Velké Losenice a polenský dětský soubor Duhovky. Věřím, že se jim všem u nás pěkně hrálo a zpívalo a že jsme se neviděli naposledy!

„RADOST je IN“, s tímto heslem přijel soubor Nathanael z Radostína nad Oslavou a já přeji nám všem, aby se stalo heslem našich srdcí. Kéž dokážeme opravdovou radost dávat a zároveň ji umíme přijímat. To, co se zdá být obyčejné a všední, může být ve skutečnosti vzácným darem!

Markéta Lexová

CANTATE DOMINO 2012

Vyvyšuji Tebe, Pane, nad tímto dnem....

Fotogalerie

V sobotu 20. října 2012 v Lidovém domě opět probíhalo CANTATE DOMINO - tradiční přehlídka křesťanských mládežnických a dětských pěveckých souborů, a to pod záštitou předsedy krajské organizace KDU-ČSL Kraje Vysočiny Mgr. Štěpána Komárka a Rady města Polná. Město Polná akci také finančně podpořilo. Návštěvníkům se tentokrát představilo 9 souborů: Liberi Dei z Velké Losenice, schola farnosti Jamné, Knínický sboreček z Knínic u Boskovic, schola farnosti Měřín, „Malá schola“ farnosti sv. Markéty ze Zhoře, schola dětí z Kolpingovy rodiny z Měřína, VíraS z Lázní Bělohrad a polenské Kapky a Duhovky. Všechny soubory předvedly pěkná a dobře připravená vystoupení a zpívaly i hrály s opravdovou radostí a nadšením.

„Vyvyšuji Tebe, Pane, nad tímto dnem“, to byl název závěrečné písničky, kterou jsme si zazpívali všichni společně. Kéž se stane i naší každodenní modlitbou! Děkuji účinkujícím, hostům a všem, kteří se podíleli na přípravě CANTATE DOMINO POLNÁ 2012, a těším se na příští společné setkání ke cti a oslavě Boží!

Markéta Lexová

CANTATE DOMINO 2011

Fotogalerie

V sobotu 15. října 2011 se v Lidovém domě opět uskutečnila tradiční přehlídka křesťanských mládežnických pěveckých souborů CANTATE DOMINO. Záštitu nad akcí převzali předseda krajské organizace KDU-ČSL Kraje Vysočina Bc. Štěpán Komárek a Rada města Polná. Na úvod všechny přítomné pozdravil pan starosta Jindřich Skočdopole a pan Štěpán Komárek z KDU-ČSL, Mons. Zdeněk Krček celému společenství požehnal a přehlídka mohla začít.

Tentokrát přijely: Schola farnosti sv. Prokopa ze Žďáru nad Sázavou, Liberi Dei z Velké Losenice a dva dětské sbory: „Malá schola“ farnosti sv. Markéty ze Zhoře a již tradičně děti ze scholy Kolpingovy rodiny z Měřína. Z velké dálky zavítal již podruhé do Polné Knínický sboreček z Knínic u Boskovic a poprvé účinkoval také polenský sbor Kapky. Na vystoupeních všech sborů bylo vidět, že se náležitě připravovaly a publikum všechny odměnilo zaslouženým potleskem.

Mezi milými hosty byli i duchovní otec z Polné P. Ladislav Novák a P. Jan Peřina, polenský rodák, který po delší době opět zavítal do svého rodného města. Věřím, že se všem účinkujícím na CANTATE pěkně hrálo a zpívalo a že se zase příští rok uvidíme! Kéž chválíme Boha životem tak, jak jej mladí oslavovali zpěvem! Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě CANTATE DOMINO POLNÁ 2011, a všem hostům, že svou účastí akci podpořili.

Markéta Lexová

CANTATE DOMINO 2010

Pod záštitou předsedy krajské organizace KDÚ-ČSL kraje Vysočina Ing. Jana Kasala a Rady města Polná se v sobotu 16. října 2010 odpoledne uskutečnila v Lidovém domě přehlídka mládežnických pěveckých souborů křesťanských písní CANTATE DOMINO POLNÁ 2010. Akci každoročně pořádá spolek Lidový dům v Polné za finanční podpory města Polná.

Letos se jí zúčastnilo 6 sborů: od těch nejmenších dětí ze scholy Kolpingovy rodiny z Měřína, až po „odrostlou“ mládež zpívající již několik let. Poprvé do Polné zavítaly 4 sbory: Překvapení z Měřína, Knínický sboreček z Knínic u Boskovic, Chrámový soubor JA.S z Náměště nad Oslavou a Martini BAND od sv. Martina z Blanska. Již po několikáté přijela potěšit svým vystoupením Schola od sv. Markéty ze Zhoře. Všech zhruba 100 účinkujících spolu s hosty vytvořilo hned od počátku v Lidovém domě radostnou atmosféru.

Na úvod setkání všechny přítomné pozdravili pan Ing. Jan Kasal a polenský pan starosta Jindřich Skočdopole. Mezi milými hosty byli i měřínský pan farář P. Blažej a duchovní otec z Polné P. Novák, který našemu společenství požehnal a vyzval k šíření Světla kolem nás.

Každý sbor měl své originální vystoupení, ale to nejdůležitější měli všichni účinkující společné: hráli a zpívali radostně a s chutí. Chtěli být u nás v Polné! Proto děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě CANTATE DOMINO POLNÁ 2010, a všem hostům, že svou účastí akci podpořili. Těším se, dá- li Pán, na další CANTATE DOMINO POLNÁ 2011!

Markéta Lexová