Lidový dům v Polné

Setkání nad Písmem svatým

Jednou za 14 dní v úterý od 19.30 probíhají setkání dospělých nad Písmem svatým
v klubovně Lidového domu.

Setkání vede P. Mgr. Ladislav Novák, OPraem.

Všichni jste srdečně zváni!

Bližší informace:

U Markéty Lexové