Lidový dům v Polné

CANTATE DOMINO 2011

Fotogalerie

V sobotu 15. října 2011 se v Lidovém domě opět uskutečnila tradiční přehlídka křesťanských mládežnických pěveckých souborů CANTATE DOMINO. Záštitu nad akcí převzali předseda krajské organizace KDU-ČSL Kraje Vysočina Bc. Štěpán Komárek a Rada města Polná. Na úvod všechny přítomné pozdravil pan starosta Jindřich Skočdopole a pan Štěpán Komárek z KDU-ČSL, Mons. Zdeněk Krček celému společenství požehnal a přehlídka mohla začít.

Tentokrát přijely: Schola farnosti sv. Prokopa ze Žďáru nad Sázavou, Liberi Dei z Velké Losenice a dva dětské sbory: „Malá schola“ farnosti sv. Markéty ze Zhoře a již tradičně děti ze scholy Kolpingovy rodiny z Měřína. Z velké dálky zavítal již podruhé do Polné Knínický sboreček z Knínic u Boskovic a poprvé účinkoval také polenský sbor Kapky. Na vystoupeních všech sborů bylo vidět, že se náležitě připravovaly a publikum všechny odměnilo zaslouženým potleskem.

Mezi milými hosty byli i duchovní otec z Polné P. Ladislav Novák a P. Jan Peřina, polenský rodák, který po delší době opět zavítal do svého rodného města. Věřím, že se všem účinkujícím na CANTATE pěkně hrálo a zpívalo a že se zase příští rok uvidíme! Kéž chválíme Boha životem tak, jak jej mladí oslavovali zpěvem! Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě CANTATE DOMINO POLNÁ 2011, a všem hostům, že svou účastí akci podpořili.

Markéta Lexová