Lidový dům v Polné

CANTATE DOMINO 2016

Fotogalerie

V sobotu 15. října se konal 26. ročník Cantate Domino v Polné, jenž je našim a nejen našim farníkům jistě dobře znám jakožto přehlídka dětských a mládežnických křesťanských souborů. Samotný název vystihuje program přehlídky, neboť „Cantate Domino“ znamená „zpívejme Pánu“.

Letos se zúčastnilo celkem 5 souborů. Malou zajímavostí je, že všechny soubory vystupovaly na Cantate poprvé: dětská schola Vlaštovky z Polné, Malá schola sv. Prokopa ze Žďáru nad Sázavou, dále Rodinky z Polné (uskupení rodičů a dětí), mládežnická schola Ovečky z Přibyslavi a nakonec Vesmírná Kapela, neboli VeKa, z Diecézního centra života mládeže Vesmír v Deštném v Orlických horách.

Po celé odpoledne tedy zněly sálem Lidového domu písně k oslavě Pána. Všechny soubory předvedly pěkné výkony plné nadšení a atmosféra v sále byla – věřím – pro všechny posluchače příjemná. Jsme vděční, že se i tento ročník podařilo uskutečnit. Budeme rádi, když se také v budoucnu bude v tradici přehlídky pokračovat a stále budou soubory, které se budou s chutí účastnit, a stále budou posluchači, kteří budou s chutí poslouchat.

V neposlední řadě také patří dík všem vystupujícím i všem, kteří se na organizaci Cantate Domino podíleli.

Přeji, ať máme každý den chuť Pána chválit a být mu vděční za všechno bohatství, které od něj máme!

Daniela Nevolová