Lidový dům v Polné

CANTATE DOMINO 2014

Fotogalerie

V sobotu 18. října probíhalo v Lidovém domě opět CANTATE DOMINO POLNÁ - přehlídka křesťanských mládežnických a dětských pěveckých souborů, a to již tradičně pod záštitou předsedy krajské organizace KDU-ČSL Kraje Vysočiny a Rady města Polná. Účinkovalo 7 souborů: Schola farnosti sv. Prokopa ze Žďáru nad Sázavou, Labyrint z Třeště, 2 pěvecké soubory z Měřína, Nathanael z farnosti Radostín nad Oslavou, BrKa z Brzkova a polenské Duhovky. Myslím, že se na přehlídce vytvořila pěkná, uvolněná atmosféra, příhodná i pro malé zpěvačky, které vystupovaly poprvé na jevišti, a šlo jim to!

Na přehlídce zněly písně ke cti a slávě Boží a tak by měly vypadat i naše skutky všedního dne. Přijměme opravdově Boha do srdce jako kamaráda a rádce a získáme nejskvělejšího pomocníka pro řešení našich těžkostí a problémů! Samozřejmě to není jednoduché, vyžaduje to od nás upřímnost a skutečné odhodlání na sobě pracovat, nespokojovat se se svými selháními, ale znovu a znovu s nimi - se sebou - bojovat. Mysleme jeden na druhého a pomáhejme si a dáme svému životu ten správný směr!

Jménem pořadatele přehlídky, spolku Lidový dům v Polné, děkuji panu starostovi Jindřichu Skočdopolovi za finanční podporu města Polná a panu Ing. Jaromíru Kalinovi, předsedovi krajské organizace KDU-ČSL Kraje Vysočiny, za sponzorský dar.

Markéta Lexová