Lidový dům v Polné

Misijní klubko

Setkávaní dětí polenské farnosti – nacvičování scének ze života svatých a jejich představení při Mších svatých nebo v Lidovém domě pro veřejnost, zapojení do Papežského misijního díla dětí.

Bližší informace:


Vlasta Klementová
fara@centrum.cz,
farnostpolna.cz