Lidový dům v Polné

CANTATE DOMINO 2013

„RADOST je IN“

Fotogalerie

V sobotu 19. října probíhalo v Lidovém domě opět CANTATE DOMINO - přehlídka křesťanských mládežnických a dětských pěveckých souborů, a to již tradičně pod záštitou předsedy krajské organizace KDU-ČSL Kraje Vysočiny a Rady města Polná. Účinkovalo 5 souborů: Plamínek z farnosti Zhoř, schola farnosti Jamné, Nathanael z farnosti Radostín nad Oslavou, Liberi Dei z Velké Losenice a polenský dětský soubor Duhovky. Věřím, že se jim všem u nás pěkně hrálo a zpívalo a že jsme se neviděli naposledy!

„RADOST je IN“, s tímto heslem přijel soubor Nathanael z Radostína nad Oslavou a já přeji nám všem, aby se stalo heslem našich srdcí. Kéž dokážeme opravdovou radost dávat a zároveň ji umíme přijímat. To, co se zdá být obyčejné a všední, může být ve skutečnosti vzácným darem!

Markéta Lexová