Lidový dům v Polné

Farní klub (suterén):

kapacita:

30 lidí

vhodné pro:

  • menší rodinné oslavy,
  • výroční členské schůze organizací a spolků,
  • zájmové činnosti,
  • promítání,
  • vzdělávací akce apod.