Lidový dům v Polné

Vlaštovky

Schola malých dětí, které nacvičují zpěv i hru písniček a doprovázejí dětské Mše svaté.

Zveme děti od 4 let na zpívání do Vlaštovek.

V letošním roce se budeme scházet každý čtvrtek od 16:00 do 16:45 v Lidovém domě.

Začínáme 4. října 2018.

Děti se naučí písničky, poznají nové kamarády a zazpívají si při dětských mších sv.

Těšíme se na nové členy!

Bližší informace:


Daniela Nevolová
d.nevolova@centrum.cz