Lidový dům v Polné

CANTATE DOMINO 2012

Vyvyšuji Tebe, Pane, nad tímto dnem....

Fotogalerie

V sobotu 20. října 2012 v Lidovém domě opět probíhalo CANTATE DOMINO - tradiční přehlídka křesťanských mládežnických a dětských pěveckých souborů, a to pod záštitou předsedy krajské organizace KDU-ČSL Kraje Vysočiny Mgr. Štěpána Komárka a Rady města Polná. Město Polná akci také finančně podpořilo. Návštěvníkům se tentokrát představilo 9 souborů: Liberi Dei z Velké Losenice, schola farnosti Jamné, Knínický sboreček z Knínic u Boskovic, schola farnosti Měřín, „Malá schola“ farnosti sv. Markéty ze Zhoře, schola dětí z Kolpingovy rodiny z Měřína, VíraS z Lázní Bělohrad a polenské Kapky a Duhovky. Všechny soubory předvedly pěkná a dobře připravená vystoupení a zpívaly i hrály s opravdovou radostí a nadšením.

„Vyvyšuji Tebe, Pane, nad tímto dnem“, to byl název závěrečné písničky, kterou jsme si zazpívali všichni společně. Kéž se stane i naší každodenní modlitbou! Děkuji účinkujícím, hostům a všem, kteří se podíleli na přípravě CANTATE DOMINO POLNÁ 2012, a těším se na příští společné setkání ke cti a oslavě Boží!

Markéta Lexová