Lidový dům v Polné

Pravidelné akce

Misijní klubko

Setkávaní dětí polenské farnosti – nacvičování scének ze života svatých a jejich představení při Mších svatých nebo v Lidovém domě pro veřejnost, zapojení do Papežského misijního díla dětí.

Bližší informace:


Vlasta Klementová
fara@centrum.cz,
farnostpolna.cz


Vlaštovky

Schola malých dětí, které nacvičují zpěv i hru písniček a doprovázejí dětské Mše svaté.

Zveme děti od 4 let na zpívání do Vlaštovek.

V letošním roce se budeme scházet každý čtvrtek od 16:00 do 16:45 v Lidovém domě.

Začínáme 4. října 2018.

Děti se naučí písničky, poznají nové kamarády a zazpívají si při dětských mších sv.

Těšíme se na nové členy!

Bližší informace:


Daniela Nevolová
d.nevolova@centrum.cz


Badminton

Sál slouží občanům, ať již organizovaných ve spolcích, nebo jednotlivcům, ke hře badminton.

Bližší informace:

U Markéty Lexové


Setkání nad Písmem svatým

Jednou za 14 dní v úterý od 19.30 probíhají setkání dospělých nad Písmem svatým
v klubovně Lidového domu.

Setkání vede P. Mgr. Ladislav Novák, OPraem.

Všichni jste srdečně zváni!

Bližší informace:

U Markéty Lexové